107.- Marés Prebere, Francesch.- Historia y miracles de la sagrada imatge de Nostra Senyora de Nuria.