322.- Pérez de Rozas, Joaquín.- Itinerarios de España, Baleares y Canarias.