245. OPTOGT gehouden door de Heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende den intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada op den 6 January 1492. Entrada de Isabel y Fernando en Granada.-