214.- (AGUILO Y FUSTER, MARIANO). Bibliotheca de obretes singulars del bon temps de nostra lengua materna estampades en letra lemosina.- I: Libre del Orde de cavayleria compost a Miamar de Mallorca per mestre Ramon Lull.- II: Historia de Walter e de la pacient Griselda escrita en llatí per Francesch Petrarca, e arromançada per Bernat Metge.- III: Paris e Viana.