[043].- FOIX, J.V. / PONÇ, Joan.- 97 Notes sobre ficcions Poncianes.